PYS-TRANS

Nasza Oferta

Sposobem na pozbycie się ścieków - z domów czy zakładów przemysłowych, gdzie nie jest możliwe podłączenie kanalizacji miejskiej, jest stworzenie szamba i regularne pozbywanie się z niego nieczystości czyli wywóz szamba.

 

Wywóz szamba i udrażnianie kanalizacji

 

Wywóz nieczystości może dotyczyć przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków, a także zakładów produkcyjnych. Usługi asenizacyjne obejmują wywóz ścieków komunalnych i przemysłowych. Mogą one pochodzić ze zbiorników odpływowych i bezodpływowych. Nasza firma posiada oczywiście specjalne pozwolenie na prowadzenie takiej działalności i wywóz szamba jest zawsze zgodny z przepisami. Oferowane przez nas usługi asenizacyjne obejmują utylizację odpadów płynnych, czyli także takich nieczystości, które przez prawo traktowane jak odpady. Do realizacji naszych usług asenizacyjnych wykorzystujemy oczywiście specjalistyczny sprzęt (w tym długie węże - umożliwiające opróżnianie trudno dostępnych szamb). W trakcie opróżniania zbiorników i wywozu nieczystości zachowujemy zaś najwyższe standardy bezpieczeństwa. Chcemy też przypomnieć, że oprócz wywozu nieczystości, bardzo istotną kwestią jest profilaktyczne udrażnianie kanalizacji. Tylko wtedy będzie działać ona prawidłowo i nie będą się w niej tworzyć problematyczne zatory. Udrażnianie kanalizacji zawsze przeprowadzamy skutecznie i sprawnie.

 

Czyszczenie separatorów

 

Nasza działalność obejmuje także czyszczenie separatorów tłuszczu i separatorów substancji ropopochodnych. Świadczone przez nas usługi oczyszczania mają na celu zapobieganie przedostawaniu się tłuszczów do kanalizacji z obiektów gastronomicznych oraz obiektów przetwórstwa mięsnego. Czyszczenie wykonujemy przy pomocy specjalnego sprzętu, zawsze z najwyższą starannością i mając na uwadze dobro środowiska naturalnego. Powstałe podczas pracy osady (lub ewentualnie szlamy zaolejone i mieszaniny wodno-olejowe) odbieramy przystosowanymi do tego zadania pojazdami. Wszystkie prace przeprowadzane są sprawnie i wykonują je doświadczeni pracownicy.

wywóz szamba, czyszczenie separatorów, udrażnianie kanalizacji

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
  • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
  • Czyszczenie separatorów oraz osadników
  • Czyszczenie studni rewizyjnych, chłonnych
  • Czyszczenie wpustów ulicznych
  • Wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych
  • Inspekcja TV sieci kanalizacyjnych