PYS-TRANS

Nasza Oferta

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • Usługi asenizacyjne
  • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
  • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
  • Czyszczenie separatorów oraz osadników
  • Czyszczenie studni rewizyjnych, chłonnych
  • Czyszczenie wpustów ulicznych
  • Wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych
  • Inspekcja TV sieci kanalizacyjnych