Pyś-trans

Inspekcja TV Sieci Kanalizacji

Inspekcja TV sieci kanalizacji

Inspekcja TV kanalizacji czyli monitoring kanałów gwarantuje prawidłową wizualną ocenę stanu w jakim znajduje się interesujący nas odcinek kanalizacji wewnątrz, aby prawidłowo przeprowadzić udrażnianie kanalizacji. Specjalista – operator wprowadza kamerę do przewodu kanalizacyjnego, a następnie analizując obraz na ekranie monitora określa stan techniczny lub przyczynę awarii. Kamera jest przeznaczona do monitorowania kanałów deszczowych oraz sanitarnych w zakresie średnicy rur od 150 mm-1600 mm.

 

Zastosowanie kamery służy określeniu:

  • przebiegu trasy
  • lokalizacji przyłączy 
  • pomiaru spadków
  • stopnia zanieczyszczenia kanalizacji osadami dennymi lub innymi
  • rozrostu korzeni powodujących niedrożność kanału
  • nieszczelności połączeń rur, przykanalików i studzienek
  • lokalizacji miejsc uszkodzeń