Pyś-trans

Inspekcja TV Sieci Kanalizacji

Inspekcja TV kanalizacji czyli monitoring kanałów gwarantuje prawidłową wizualną ocenę stanu w jakim znajduje się interesujący nas odcinek kanalizacji wewnątrz, aby prawidłowo przeprowadzić udrażnianie kanalizacji. Specjalista – operator wprowadza kamerę do przewodu kanalizacyjnego, a następnie analizując obraz na ekranie monitora określa stan techniczny lub przyczynę awarii. Kamera jest przeznaczona do monitorowania kanałów deszczowych oraz sanitarnych w zakresie średnicy rur od 150 mm-1600 mm.

 

Zastosowanie kamery służy określeniu:

  • przebiegu trasy
  • lokalizacji przyłączy 
  • pomiaru spadków
  • stopnia zanieczyszczenia kanalizacji osadami dennymi lub innymi
  • rozrostu korzeni powodujących niedrożność kanału
  • nieszczelności połączeń rur, przykanalików i studzienek
  • lokalizacji miejsc uszkodzeń

 

Czyszczenie separatorów i kanalizacji


 Oferujemy usługi w zakresie naprawy i użytkowania sieci kanalizacyjnej oraz usuwania i utylizacji odpadów. Posiadamy wykwalifikowane grono pracowników i rozwijającą się kadrę, która zwraca uwagę także na kwestie istotne dla ochrony środowiska naturalnego.

W ramach wykonywanych usług oferujemy mechaniczne czyszczenie instalacji wewnętrznych oraz hydrodynamicznych, a także czyszczenie instalacji zewnętrznych bez użycia środków chemicznych. Ponadto na stałe w ofercie posiadamy usługi czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o różnych rozmiarach i czyszczenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.
Nasza firma oferuje także usługi w zakresie czyszczenia: pionów kanalizacji, kanałów technologicznych, rurociągów, wymienników i twardych powierzchni, wykonanych z betonu.
Na stałe w ofercie posiadamy także usługę inspekcji tv kanalizacji i rurociągów i prowadzenia ich inwentaryzacji. Wykonujemy także projekty w zakresie remontów kanalizacji i jej nowych odcinków.

Prace remontowe i naprawy

Przeprowadzamy prace modernizacyjne i remontowe w obiektach kanalizacyjnych i naprawy punktowe oraz liniowe. Wykonujemy uszczelnianie w obrębie fundamentów, studni rewizyjnych oraz innych zbiorników oraz naprawy kanałów z zastosowaniem metody przełazowej.
Naszym klientom na stałe w ofercie zapewniamy też wywóz nieczystości płynnych i innych odpadów, także niebezpiecznych, czyszczenie separatorów, zbiorników i osadników, szamb, piaskowników oraz ich naprawę i uszczelnianie.
W ramach usług prowadzimy te sprzedaż i serwis separatorów i ich montaż pod wskazanym adresem. Oferujemy szeroki wybór przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z montażem, sprzedaż głowic czyszczących, rur i kształtek PCV oraz utylizowanie odpadów, transport i wycinanie korzeni z kanałów.

Naszym klientom oferujemy szybkie i profesjonalne usługi z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów i pracę wykwalifikowanej kadry. Posiadamy konkurencyjne ceny i dajemy gwarancję na przeprowadzane przez nas naprawy, montaże itp.

inspekcja tv kanalizacji, czyszczenie separatorów, udrażnianie kanalizacji